Hiện tại chưa hỗ trợ đăng nhập khi mở website trong ứng dụng Facebook Messenger, vui lòng chuyển sang trình duyệt của thiết bị (Safari, Chrome, Firefox,...)